Pomysły i idące za nimi rozwiązania mają swoje fazy.

Fazę innowacji, w której idea, przecierając nowy szlak, musi zmierzyć się z zastanym kontekstem i dostępnymi narzędziami. Fazę ewaluacji kreatywności, w której ocenia się aktualność i trafność danego rozwiązania, a w końcu fazę ewaluacji efektywności, w której można przyjrzeć się jakości i częstotliwości interakcji oraz zaobserwować skalę biznesowej zmiany.

Każdą z tych faz oceniamy w innym konkursie: Innovation, KTR i Effie.

KONKURS KTR

Konkurs Klubu Twórców Reklamy to przede wszystkim święto kreatywności i twórczej odwagi, w którym doceniamy wyrazistą komunikację, niestandardowe i przełamujące konwencję idee oraz aktualność użytych narzędzi, mediów i tematów.

Nie ma kreatywności bez prób przekroczenia tego, co znane i to właśnie tę oryginalność w konkursie KTR doceniamy i nagradzamy od 2004 roku, dając twórcom reklamy i dziedzin ją współtworzących miejsce do ewaluacji siły oddziaływania przekazu ich pomysłów.

KTR to ciągle rozwijający się konkurs, który ewoluuje wraz ze zmieniającym się kontekstem kulturowym oraz możliwościami otaczającej nas technologii i mediów. To też platforma integrująca i wspierająca branżę kreatywną przez cały rok oraz miejsce wzajemnej inspiracji, konstruktywnej dyskusji i kreatywnych poszukiwań.

Wybierając najlepsze prace, doceniamy odwagę, aktualność, kunszt i twórczą wyobraźnię w czterech głównych kategoriach: Communication, Design, Technology oraz Craft. Nominowane prace nagradzane są brązem, srebrem, złotem oraz nagrodą BEST OF CATEGORY.

Terminy

  • Early Birds 16.07
  • Final Deadline 20.09
  • Obrady Jury październik
  • Gala 26.11

Kontakt

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
tel +48 (22) 898 84 25

Project Director

Anna Zimecka
anna.zimecka@sar.org.pl

Project Coordinator

Teresa Zielińska
660 450 454
teresa.zielinska@sar.org.pl

Project Coordinator

Patrycja Stala
507 013 206
patrycja.stala@sar.org.pl

Project Coordinator

Damian Tokarski
508 308 115
damian.tokarski@sar.org.pl