Design

To kategoria, w której pomysł urzeczywistnia się w warstwie estetycznej i użytkowej. Dobrze adresuje potrzebę i w sposób kreatywny egzekwuje rozwiązanie, ingeruje w kształt produktu lub tworzy zupełnie nowy. Zgłoś tu: opakowanie, katalog, rodzinę piktogramów, metkę, layout, przestrzenną instalację, stronę internetową, pojedynczy logotyp lub cały system identyfikacji wizualnej – każdy zaprojektowany element ma istotny wpływ na to, co myślimy i jak doświadczamy danej marki. W zgłoszeniach poszukujemy oryginalności, warsztatu, konsekwencji.

Więcej informacji wkrótce

Więcej informacji wkrótce