TECHNOLOGY

Kampanie, pomysły i realizacje, w których marka i jej komunikacja w twórczy sposób wykorzystują nowe technologie. Projekty, w których w kreatywny sposób wykorzystane zostały istniejące lub nowe rozwiązania technologiczne; fizyczne i cyfrowe produkty zaprojektowane dla marek; projekty eksperymentalne; kreatywne działania e-commerce; kreatywne wykorzystanie danych.

  1. Kreatywne wykorzystanie technologii w komunikacji.

   1.   

   2.    

   3. website, web campaigns, use of social plaforms, etc.

   4.   

   5.     

   6.     

   7. PRODUKTY LUB OBIEKTY WYKORZYSTUJĄCE NOWE TECHNOLOGIE – NP. WEARABLES ZAPROJEKTOWANE DLA MAREK

    Przykłady prac
   8. Nowatorskie projekty z obszaru e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem projektów w twórczy sposób wykorzystujących nowe technologie, np. chatboty, personalizację doświadczenia zakupowego, kanały social etc. 

    Przykłady prac
   1. PROJEKTY, W KTÓRYCH NA WYRÓŻNIENIE ZASŁUGUJE NOWE, ORYGINALNE ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE OPRACOWANE NA POTRZEBY PROJEKTU I JEGO ZASTOSOWANIE. WSZELKIE PROJEKTY, W RAMACH KTÓRYCH OPRACOWANE ZOSTAŁY AUTORSKIE ALGORYTMY I URZĄDZENIA W ISTOTNYM STOPNIU WYKRACZAJĄCE POZA PROSTE WYKORZYSTANIE OGÓLNODOSTĘPNYCH, GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ.

    Przykłady prac
   2. Projekty eksperymentalne we wczesnych fazach rozwoju - niekoniecznie wdrożone na szeroką skalę, ale o dużym potencjale.

    Przykłady prac
   3.    

   4. Kreatywne wykorzystanie danych - projekty w oryginalny sposób wykorzystujące dane na potrzeby projektu, w tym wykorzystanie danych do opracowania projektu oraz w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji wkrótce

Więcej informacji wkrótce