Nowa kategoria For Good

 

W For Good można zgłaszać działania wykorzystujące komunikację, design, technologię lub entertainment, w których kreatywność przełożyła się na pozytywny wpływ na otoczenie. 

 

Zgłoszenia będą oceniane wg kryteriów: Pomysł (20% oceny), Strategia (20% oceny), Egzekucja (20%), Wpływ i rezultat (40% oceny) 

 

W kategorii FOR GOOD można zgłaszać działania zrealizowane dla organizacji społecznych oraz działania zrealizowane dla podmiotów komercyjnych (CSR, ESG)