Klub Twórców Reklamy

Klub KTR

Zapisz się do Klubu Hall of Fame KTR Zarząd KTR

Celem Klubu Twórców Reklamy jest podnoszenie standardów w kreacji reklamowej, fotografii, muzyce, ilustracji, typografii, projektowaniu graficznym i przemysłowym oraz dziedzinach pokrewnych wraz ze sztuką kreatywnego poszukiwania kanałów komunikacyjnych i ich planowana. Chcemy propagować najlepszą sztukę komunikacji reklamowej w środowisku twórców reklamy, reklamodawców, konsumentów i mediów. Chcemy nagradzać najlepszą KREACJĘ, najlepszych TWÓRCÓW, najlepszych REKLAMODAWCÓW. Konkurs ma na celu integrację środowiska Twórców Reklamy i komunikacji marketingowej, a także dokumentowanie ich wkładu w rozwój polskiej sztuki reklamowej.

Inne Wydarzenia