SELECTED BY: Marcin Samek

KTR to nie tylko Złoto i Best Of, KTR to przede wszystkim kreatywność. A skoro tak często podkreślamy, że liczy się pomysł - zapytaliśmy Jurorów o ich indywidualne wybory spośród prac, które szczególnie zapadły im w pamięć.   

Waszym przewodnikiem po kategorii Creative Strategy jest Marcin Samek. Opowiada o tym Co, Dlaczego i w jaki sposób szczególnie zwróciło jego uwagę.   

Biała Godzina

Ok. wszyscy znamy i szanujemy komunikację ING, pokazującą - jak mało która w naszym kraju - jak efektywnie wykorzystywać insight konsumencki. ING samo wysoko powiesiło sobie poprzeczkę i kampanią „Biała godzina” udało się ją kolejny raz przeskoczyć. Znów mam świetny, nieoczywisty insight pokazujący inny, bardziej pozytywy wymiar post pandemicznej rzeczywistości  i ideą, która idąc wbrew powszechnym przekonaniom, intryguje i zachęca do działania.  A do tego świetna praca copywriterska, czyli tytułowa „biała godzina”. Po prostu wyborny przykład „creative strategy”

Umieranie jest częścią zycia

Zacznijmy od „oczywistej oczywistości’, nie ma trudniejszego tematu niż umieranie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę „konkurencję’ na rynku pomocy i przekazywania 1%. Mówiąc brutalnie, trudno wygrać z dziećmi, którym można pomóc. Ta trudna sztuka udała się Hospicjum Onkologicznemu Św. Krzysztoła, udała się oczywiście dzięki odkrywczej i poruszającej strategii. Przełamującej tabu „umierania”, mówiącej o nim jako o  nieodzownym etapem życia, takim w którym nikt nie chce być osamotniony a szczęście jest co najmniej równie ważne jak na każdym wcześniejszym etapie. Doceniliśmy tę kampanię za ideę, za jej długofalowość, ale po pierwsze za to, że pokazuje jak świetna strategia potrafi radzić sobie nawet z najtrudniejszymi wyzwaniami.  

Lepsza strona Zimy

Burger drwala stał się elementem naszej kultury, fenomenem na który czekają miliony Polaków – w sumie to jedno zdanie wystarczy za laudacje tej kampanii. Bo cóż może być lepszym efektem strategii komunikacji niż „wejście do kultury” ? Świetny long termowy case, pokazujący nie tylko sukces samego produktu ale po pierwsze jego komunikacji – „Lepsza strona zimy”, proste, adekwatne, inspirujące… po prostu creative strategy w najlepszej formie. A to co osobiście doceniam szczególnie to to, że Drwal nie pozwala się nudzić. Co roku mam intrygujący kreatywny pomysł, co powoduje, że na kampanie czekam bardziej niż na samego Drwala.  

My rodzice dzieci trans

I na koniec jeszcze jedna kampania społeczna. Kampanii oparta na świetnym pomyśle aby oddać głos rodzicom, czyli tym z których głosem się nie dyskutuje, którzy świetnie wiedzą czym jest transpłciowość i z czym wiąże się życie takich osób…czyli ich dzieci. Zresztą sam pomysł aby oprzeć się na rodzinach – świętości dla prawicowych polityków… chapeau bas! A na koniec, ta kampania to dla mnie kwintesencja naszej kategorii, bo czy chodzi tutaj o trafione założenia strategiczne, czy dobry pomysł kreatywny?… nieważne, po prostu świetna  ‘creative strategy”😊