JAK OCENIANE SĄ ZGŁOSZENIA?

POZNAJCIE KRYTERIA OCENY PRAC DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII

Oceniając prace w Konkursie KTR, Jury bierze pod uwagę następujące kryteria w poszczególnych kategoriach:

w kategorii COMMUNICATION jury przede wszystkim ocenia ideę kreatywną (40%) oraz jej egzekucję (40%). Pozostałe 20% stanowi rezultat danej kampanii. Przy czym nie muszą to być jedynie liczby. Równie ważne jest, co dzięki powstaniu tej pracy zmieniło się w rzeczywistości? Jaka była tego skala?

W podkategorii CREATIVE STRATEGY jury w głównej mierze przygląda się problemowi/wyzwaniu (30% oceny) oraz insightowi/przełomowemu myśleniu (30% oceny). W dalszej kolejności oceniane są na równi pomysł kreatywny (20% oceny) i rezultat/wyniki (20% oceny).

Zarówno w DESIGNIE, jak i w TECHNOLOGY 50% oceny stanowi egzekucjaPomysłowi przypisane jest 30% oceny, natomiast rezultat to 20% oceny.

W kategorii CRAFT Jury ocenia ogólny poziom estetyczny każdej pracy i wartość dodaną, jaką realizacja wnosi do idei w konkretnej dziedzinie i kategorii, do której projekt został zgłoszony, ustanawiając nowe standardy jakości.

Zgłoszenia konkursowe oceniane są przez Jurorki i Jurorów wybranych przez Zarząd KTR i Przewodniczących kategorii. Wybór zwycięskich prac odbywa się w dwóch etapach: głosowania on-line oraz obrad jury. Organizator, Audytor oraz Przewodniczący składów jurorskich monitorują przebieg prac Jury.

Zgłoszenia we wszystkich kategoriach przyjmujemy do 10 września!