Klub Twórców Reklamy

Kategoria: YC Integrated

Przewodniczący Regulamin Terminy Edycja 2017

Konkurs dla młodych kreatywnych, którzy w wieku 30 lat lub mniej (urodzeni po 22 listopada 1988). W konkursie mogą brać udział wyłącznie 2 -osobowe zespoły.

W ramach konkursu o wyznaczonej uprzednio godzinie odbędzie się briefing, w trakcie którego uczestnikom przedstawiony zostanie brief kreatywny przygotowany przez partnera konkursu. Bezpośrednio po otrzymaniu briefu uczestnicy przystąpią do przygotowywania prac konkursowych. Prace konkursowe muszą być przygotowane według założeń opisanych w briefie, zgodnie z następującymi wymogami:

 • praca konkursowa polega na opracowaniu projektu kampanii zintegrowanej (z przykładami egzekucji w min. dwóch kanałach komunikacji) w postaci prezentacji PDF (maksimum 10 slajdów + 1 podsumowujący)
 • praca konkursowa musi być przygotowana w polskiej lub angielskiej wersji językowej
 • termin oddania Pracy Konkursowej mija po upływie 48 godzin od momentu otrzymania Briefu

Laureaci otrzymają nagrodę w postaci zakwalifikowania się do finału Young Creatives Integrated Competition, który odbędzie się w Warszawie w dniach 22-24 listopada 2018 oraz wyjazdu na The ADCE European Creativity Festival w Barcelonie (9-10 listopada 2018) – organizator pokrywa koszt akredytacji, przelotu i zakwaterowania w trakcie trwania Festiwalu w Barcelonie.

 • Walk Creative

  Mariusz Pitura

 • 2012 Agency

  Barbara Niedziela

 • 180heartbeats + JUNG v MATT

  Bartłomiej Walczuk

 • Gameset

  Łukasz Turkowski

 • GONG

  Wojtek Krosnowski

 • Outrage

  Justyna Sztengreber

Konkurs KTR