Klub Twórców Reklamy

Klub KTR

Nowe osoby w Zarządzie KTR

Nowy skład zarządu Klubu Twórców Reklamy został powołany na 3 lata i będzie pracował pod przewodnictwem Macieja Waligóry z DDB.

 Do zarządu KTR mogły zgłaszać się osoby, które były w jury Konkursu KTR dotychczasowych edycji. Spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek zostało wybranych  5 osób, które dołączyły do 5 członków poprzedniego Zarządu.

 Skład obecnego zarządu:

Zarząd KTR jest zespołem działającym na rzecz twórców kreatywnej komunikacji. Zadaniem zarządu, jako reprezentacji środowiska, jest między innymi dbanie o rozwój i wysoki poziom inicjatyw, takich jak Konkurs KTR, Young Creatives, ale też przegląd portfolio See&Say i wystawa Must See. Istotną zmianą, wprowadzoną od tego roku jest trzyletnia kadencja powołanego zarządu, z możliwością przedłużenia kadencji tylko na kolejne trzy lata. W skład zarządu KTR wchodzą aktywnie działający twórcy komunikacji

Young Creatives