Klub Twórców Reklamy

Najważniejsze daty KTR 2020

Nowe terminy KTR 2020

Zgłoszenia prac

18 września – Final Deadline

Głosowanie online: Wrześień

Obrady jury: Październik

Ogłoszenie nagród: Listopad

Young Creatives