Klub Twórców Reklamy

Najważniejsze daty KTR 2019

Start zgłoszeń: 04.02

Zamknięcie zgłoszeń: 11.03.

Głosowanie online: Kwiecień

Obrady jury: 6-17.05.

Gala i Afterparty KTR: 3.06.