Klub Twórców Reklamy

Najważniejsze daty KTR 2020

Start zgłoszeń: 28.01.

Zamknięcie zgłoszeń: 04.03.

Głosowanie online: Kwiecień

Obrady jury: 20-30.04

Gala i Afterparty KTR: 26.05.