Klub Twórców Reklamy

Najważniejsze daty KTR 2018

 Zgłoszenia:

Start zgłoszeń – 23 stycznia

Deadline zgłoszeń – 23 marca

 

Obrady jury:

Etap offline – 10 – 20 kwietnia

 

Gala KTR – 28 maja, Teatr Polski

Afterparty – Klub Harenda

Konkurs KTR