Klub Twórców Reklamy

Najważniejsze daty KTR 2020

Start zgłoszeń: 28.01.

Zgłoszenia przedłużone do 27.04.

Głosowanie online: Maj

Obrady jury: Maj/Czerwiec

Gala i Afterparty KTR: 22.06.