Klub Twórców Reklamy

Najważniejsze daty KTR 2019

Start zgłoszeń: 04.02

Zamknięcie zgłoszeń: 08.04.

Głosowanie online: Kwiecień

Obrady jury: 6-17.05.

Gala i Afterparty KTR: 7.06.