Klub Twórców Reklamy

Konkurs KTR

KTR HALL OF FAME

Ludzie legendy, dla których praca jest misją, wyróżnieni przez Zarząd KTR.

KTR od 15 lat przyznaje nagrody twórcom za ich kreatywność i najlepsze pomysły. Od tegorocznej edycji konkursu Zarząd KTR będzie przyznawał także nagrodę HALL OF FAME za całokształt pracy najbardziej zasłużonym w branży kreatywnej. Nagroda ma być uhonorowaniem osób, które swoją pracą, oddaniem, talentem i kreatywnością od wielu lat wnoszą szczególną jakość do branży reklamowej. Co roku będą przyznawane 2 takie nagrody: dla osób z działu kreacji oraz osób, które kreację wspierały.

Tegoroczne Hall of Fame otrzymali:

Kot Przybora i Iwo Zaniewski.

„Kot i Iwek są ojcami założycielami kreacji, która jest autorska. W swoich pracach bardzo dużo robili wyjątków od reguły, co zawsze było świeże i wpływało na całą rzeczywistość „

Pani Teresa Zielińska

Ten wybór był tak oczywisty, że nie wymaga uzasadnienia. A kim jest Pani Teresa? „To Anioł empatii i zrozumienia dla wszystkich nieogarniających rzeczywistości kreatywnych. To dobry duch całej agencji, który roztacza swoją aurę na wszystkich ludzi, z którymi współpracuje”.

 

Nagrody zostaną wręczone podczas Gali KTR.

Zdjęcia wykonał Jacek Poremba / Shootme Visual Artist

Konkurs KTR