Klub Twórców Reklamy

Kategoria: Technology

Przewodniczący Regulamin Cennik Zgłoś pracę

Kampanie, pomysły i realizacje, w których marka i jej komunikacja w twórczy sposób wykorzystują nowe technologie. Projekty, w których w kreatywny sposób wykorzystane zostały istniejące lub nowe rozwiązania technologiczne; fizyczne i cyfrowe produkty zaprojektowane dla marek; projekty eksperymentalne; kreatywne działania e-commerce; kreatywne wykorzystanie danych. Kategoria Technology to nie sucha technologia – jury będzie szukało kreatywnego podejścia do jej wykorzystania i nie zapomni, że na końcu każdego technologicznego rozwiązania znajduje człowiek – konsument.

 

A. CREATIVE TECH

Kreatywne wykorzystanie technologii w komunikacji.

A1. CREATIVE USE OF EXISTING TECHNOLOGY

Projekty, w których na wyróżnienie zasługuje nowatorski pomysł na zastosowanie istniejącego już, ogólnodostępnego rozwiązania technologicznego. Wszelkie projekty, w których w prosty technicznie, ale unikalny, odkrywczy sposób wykorzystane zostały ogólnodostępne algorytmy i urządzenia lub ich wbudowane elementy (np. mikrofony, kamery i inne sensory w urządzeniach mobile/desktop).

Przykład pracy w tej kategorii

A2. CREATIVE USE OF NEW / ORIGINAL TECHNOLOGY

Projekty, w których na wyróżnienie zasługuje nowe, oryginalne rozwiązanie technologiczne opracowane na potrzeby projektu i jego zastosowanie. Wszelkie projekty, w ramach których opracowane zostały autorskie algorytmy i urządzenia w istotnym stopniu wykraczające poza proste wykorzystanie ogólnodostępnych, gotowych rozwiązań.

Przykład pracy w tej kategorii

B. BRANDED TECH

Fizyczne i cyfrowe produkty/obiekty wykorzystujące nowe technologie, zaprojektowane dla marek.

B1. PHYSICAL PRODUCT

Fizyczne produkty lub obiekty wykorzystujące nowe technologie – np. wearables zaprojektowane dla marek, instalacje interaktywne.

Przykłady prac w tej kategorii

B2. DIGITAL PRODUCT

Cyfrowe produkty zaprojektowane dla marek – np. platformy/usługi online, aplikacje, unikalne cyfrowe nośniki reklamowe

Przykłady prac w tej kategorii

B3. INTEGRATED PHYSICAL AND DIGITAL PRODUCT

Projekty, których istotą jest fizyczny produkt/obiekt zaprojektowany dla marki funkcjonujący w cyfrowym środowisku/ekosystemie – np. urządzenia IoT.

Przykłady prace w tej kategorii

C. E-COMMERCE

Nowatorskie projekty z obszaru e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem projektów w twórczy sposób wykorzystujących nowe technologie, np. chatboty, personalizację doświadczenia zakupowego, kanały social etc.

Przykłady prac w tej kategorii

 

D. USE OF DATA

Kreatywne wykorzystanie danych – projekty w oryginalny sposób wykorzystujące dane na potrzeby projektu, w tym wykorzystanie danych do opracowania projektu oraz w czasie rzeczywistym.

Przykłady prac w tej kategorii

 

E. EXPERIMENTAL

Projekty eksperymentalne we wczesnych fazach rozwoju – niekoniecznie wdrożone na szeroką skalę, ale o dużym potencjale.

Przykłady prac w tej kategorii

Inne Wydarzenia