Klub Twórców Reklamy

Kategoria: PR&Event

Przewodniczący Pobierz wszystkie kategorie Nagrody PR&Event 2017

Czyli zarówno trust jak i experience. Kategoria dla projektów, które generują dialog z otoczeniem poprzez działania PR i/lub Event. Zgłaszane mogą być samodzielne wydarzenia oraz wydarzenia uzupełniające marketing mix, pod kątem ich potencjału zwiększającego efektywność i lub zaangażowanie – wszystkie działania PR i Event, które mają szansę pozostać w percepcji odbiorców i być tematem dyskusji.

 

A. PRODUCT/BRAND PR

Żywność, napoje, kosmetyki, zdrowie, transport, turystyka, samochody, technologia, bankowość, finanse, ubezpieczenia, dobra luksusowe, moda, media, sztuka, rozrywka, zakupy i inne.

Zobacz przykłady prac w tej kategorii

B. CORPORATE PR

Kreowanie wizerunku firmy lub organizacji, komunikacja kryzysowa, zarządzanie zmianą, sprawy publiczne, lobbing, sponsoring, komunikacja wewnętrzna oraz CSR.

Zobacz przykłady prac w tej kategorii

C. CELEBRITY ENDORSEMENT

Działania PR powstałe we współpracy z powszechnie znanymi osobami / influencerami, z wykluczeniem kampanii charity i non profit.

 

D. CHARITY/NON-PROFIT PR

Działania organizowane w imieniu lub na rzecz organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń.

Zobacz przykłady prac w tej kategorii

E. B2B EVENT

Wydarzenia organizowane dla partnerów biznesowych, handlowych, pracowników, takie jak konferencje, konwencje, gale, itp.

Zobacz przykłady prac w tej kategorii

F. B2C EVENT

Wydarzenia organizowane dla konsumentów, wystawy, koncerty, festiwale, pokazy mody, wydarzenia sportowe, gale transmitowane, wydarzenia publiczne oraz non-profit.

Zobacz przykłady prac w tej kategorii

G. BEST EXPERIENCE EVENT

Wydarzenia dużej skali wykorzystujące otoczenie (ambient), prowadzone w miejscach publicznych wraz z in-store, instalacje przestrzenne, projekty i pokazy rozrywkowe, również łączące aktywności live&digital.

Zobacz przykłady prac w tej kategorii

Konkurs KTR