Klub Twórców Reklamy

Kategoria: Audio/Video

Przewodniczący Regulamin Najważniejsze daty Nagrody 2019 Zgłoś pracę

Prace, w których użyte zostały wyjątkowe umiejętności warsztatowe, kunszt, talent i pomysłowość do perfekcyjnego zrealizowania pomysłów kreatywnych w projektach reklamowych, artystycznych, modowych, muzycznych, dźwiękowych, teledyskach, grach komputerowych, filmach, serialach, itp.

A. AUDIO

Prace z wyróżniającym się warsztatem audio.

A1. SOUND / SOUND DESIGN

Dźwięk, tło dźwiękowe, narracja dźwiękowa, efekty dźwiękowe, itp. użyte w zgłaszanej pracy.

Przykłady prac w tej kategorii

A2. USE OF LICENSED / ADAPTED MUSIC

Użycie w zgłaszanej pracy już istniejącej muzyki lub piosenki / użycie muzyki produkcyjnej.

Przykłady prac w tej kategorii

A3. USE OF ORIGINAL MUSIC

Użycie muzyki lub piosenki oryginalnie napisanej do zgłaszanej pracy.

Przykłady prac w tej kategorii

B. VIDEO

Prace z wyróżniającym się warsztatem wideo.

B1. DIRECTION

Przykłady prac w tej kategorii

B2. CINEMATOGRAPHY

Przykłady prac w tej kategorii

B3. PRODUCTION DESIGN (SCENOGRAPHY)

Przykłady prac w tej kategorii

B4. CASTING

Przykłady prac w tej kategorii

B5. COSTUME DESIGN

Przykłady prac w tej kategorii

B6. MAKE UP & HAIR STYLING

Przykłady prac w tej kategorii

B7. EDITING

Przykłady prac w tej kategorii

B8. COLOR CORRECTION

Korekcja barwna materiałów video. Do zgłoszenia projektu filmowego prosimy dodać materiał video pokazujący efekt przed i po korekcji kolorystycznej.

Przykłady prac w tej kategorii

B9. ANIMATION

Przykłady prac w tej kategorii

B10. VISUAL EFFECTS / FX

Przykłady prac w tej kategorii

B11. PRODUCTION EXCELLENCE

Mistrzostwo w produkcji to osiągnięcie efektu, w którym trudno jest wyróżnić tylko jeden, dominujący ponad inne, walor danej pracy. To suma perfekcyjnych rozwiązań w co najmniej dwóch dziedzinach, od reżyserii, przez zdjęcia, scenografię, obsadę, aż po stylizacje, budujących efekt końcowy produkcji filmowej.

Przykłady prac w tej kategorii

B12. POSTPRODUCTION EXCELLENCE

Mistrzostwo w post-produkcji jest osiągnięte wtedy, gdy mamy do czynienia z pracą o wyróżniających się walorach produkcyjnych. Osiągnięciem post-produkcyjnym jest efekt, w którym praca wznosi się na kolejny poziom produkcji, dzięki sumie co najmniej dwóch perfekcyjnie użytych technik takim jak montaż, udźwiękowienie, tonalność i generowanie obrazu.

Przykłady prac w tej kategorii