Klub Twórców Reklamy

Kategoria: Communication

Przewodniczący Regulamin Cennik Najważniejsze daty Nagrody 2019 Zgłoś pracę

A. VIDEO

Wszystkie formy komunikacji wykorzystujące video, włączając reklamy, reklamy społeczne, content i teledyski.

A1. TV / CINEMA COMMERCIAL

Reklamy video emitowane w telewizji lub w kinach. Zgłoszenie do tej kategorii wyklucza zgłoszenie do kategorii A5.

Przykłady prac w tej kategorii

A2. INTERACTIVE FILM

Reklamy wideo wchodzące w interakcję z widzem: np. filmy, na które widz ma wpływ, filmy 360°, filmy wielowątkowe, itp.

Przykłady prac w danej kategorii

A3. MUSIC VIDEO

Teledyski promujące album, piosenkę, koncert, trasę, wykonawcę, itp.

Przykłady prac w danej kategorii

A4. FILM / SERIES INTRO

Czołówki filmów i seriali.

Przykłady prac w danej kategorii

A5. ONLINE VIDEO

Wideo emitowane w internecie: np. reklamy, branded content, filmy z przekazami live, itp. Uwaga! Zgłoszenie pracy do kategorii A5 wyklucza możliwość zgłoszenia jej do kategorii A1.

Przykłady prac w danej kategorii

A6. VR

Formy wideo wykorzystujące wirtualną lub rozszerzoną rzeczywistość.

Przykłady prac w danej kategorii

A7. USE OF VIDEO

Niestandardowe użycie wideo lub medium (np. kina, telewizji, ekranów cyfrowych, itp.).

Przykłady prac w danej kategorii

 

 

B. AUDIO

Wszystkie formy reklamy, w których główną (a często jedyną) rolę pełni dźwięk. Reklamy radiowe, audio w mediach cyfrowych, podcasty, itp.

B1. RADIO

Reklamy emitowane w rozgłośniach radiowych. Uwaga! Zgłoszenie pracy do kategorii B1 wyklucza możliwość zgłoszenia jej do kategorii B3.

B2. PODCAST

Audycje sponsorowane, dłuższe dźwiękowe formy narracyjne, audio branded content, itp. dystrybuowane online (iTunes, Spotify, web, itp.).

B3. DIGITAL AUDIO

Reklama audio emitowana w mediach cyfrowych np. w serwisach streamingujących muzykę, portalach internetowych, itp. Uwaga! Zgłoszenie pracy do kategorii B3 wyklucza możliwość zgłoszenia jej do kategorii B1.

B4. USE OF RADIO

Niestandardowe użycie radia jako medium lub technologii.

Przykłady prac w danej kategorii

B5. USE OF AUDIO

Niestandardowe użycie dźwięku w kampanii online lub offline.

Przykłady prac w danej kategorii

C. PRINT & PUBLISHING

Wszystkie formy reklamy emitowanej w mediach drukowanych oraz drukowane materiały promujące markę lub produkt.

C1.  PRESS

Reklama prasowa w dowolnym formacie. Uwaga! Niestandardowe wykorzystanie technologii druku należy zgłaszać w C5.

Przykłady prac w danej kategorii

C2. PACKAGING

Wszystko to, w co może być zapakowany produkt. Opakowania, etykiety, okładki płyt, torby, itp. W tej kategorii oceniany jest przede wszystkim pomysł. Projekty opakowań, które mają być ocenione pod kątem designu należy zgłaszać w kategorii DESIGN, podkategoria: B. Packaging.

Przykłady prac w danej kategorii

C3. MAILING

Drukowana przesyłka bezpośrednia. Również niestandardowe wysyłki większych rozmiarów lub 3D.

Przykłady prac w danej kategorii

C4. LEAFLETS, CALENDARS, INVITATIONS AND OTHER

Małe formy drukowane: np. ulotki, kalendarze, zaproszenia, wizytówki, itp.

Przykłady prac w tej kategorii

C5. USE OF PRINT

Niestandardowe użycie mediów drukowanych.

Przykłady prac w tej kategorii

D. OUT OF HOME

Wszystkie formy reklamy zewnętrznej: np. reklamy outdoorowe, eventy, komunikacja w sklepach, interaktywne ekrany, ambienty, itp.

D1. AMBIENT

Formy reklamy zewnętrznej działające poza standardowymi mediami: np. ambient, ambush, guerilla, itp.

Przykłady prac w tej kategorii

D2. POSTER

Plakaty i duże druki. Uwaga! Drukowaną reklamę wielkoformatową na billboardach (OOH) należy zgłaszać w D3.

D3. BILLBOARD

Drukowana reklama wielkoformatowa emitowana na billboardach. Uwaga! Kreatywne wykorzystanie billboardów należy zgłaszać w D1 lub D4.

D4. EVENT

Wszystkie formy eventowe. Duże i małe wydarzenia brandowe, działania flash mob, stunt, itp. W tej kategorii oceniany jest przede wszystkim pomysł wg kryterium „czy chciałabym/chciałbym tam być?”.

Przykłady prac w tej kategorii

D5. INTERACTIVE EXPERIENCE

Wszystkie formy reklamy zewnętrznej, które wchodzą w interakcję z człowiekiem i wywołują jego zaangażowanie.

D6. POS & STORE INSTALLATION

Wszystkie formy reklamy w miejscu sprzedaży: POS-y, standy, wyspy, prezentacje produktu, instalacje, itp.

D7. DIGITAL SCREENS

Wszystkie formy reklamy zewnętrznej wykorzystujące możliwości połączenia ekranów cyfrowych z internetem, np. przez użycie big data, skłonienie do interakcji, połączenie z mediami społecznościowymi, itp.

Przykłady prac w tej kategorii

E. ONLINE

Wszystkie formy reklamy wykorzystujące desktopowe media cyfrowe jako główny nośnik komunikacji. Emitowane w mediach społecznościowych, na portalach internetowych, stronach www, itp.

E1. WEBSITE

Strony marek, produktów oraz mikrostrony przygotowane na potrzeby kampanii reklamowej. W tej kategorii oceniany jest pomysł i wykonanie samej strony internetowej. Kampanię online należy zgłosić w E2.

Przykłady prac w tej kategorii

E2. WEB CAMPAIGNS

Kampanie online wykorzystujące wszystkie formy reklamy emitowanej na desktopach: bannery, wideo, landing page, rich media, itp. Szerokie, zintegrowane działania lub pojedyncze egzekucje (np. banner + landing page). Uwaga! Kampanie, których głównym kanałem są social media należy zgłaszać w E3 lub E4.

Przykłady prac w tej kategorii

E3. SOCIAL ACTIVITATIONS

Kampanie, w których social media są głównym nośnikiem promocji marek lub produktów. Działania wizerunkowe i aktywacje, które angażują i budują zasięg.

Przykłady prac w tej kategorii

E4. USE OF SOCIAL PLATFORMS

Fanpage, kanał na YouTube, profil na Instagramie, itp. a także niestandardowe użycie mediów społecznościowych np. media-placement.

Przykłady prac w tej kategorii

E5. USE OF ONLINE

Niestandardowe użycie płatnych mediów online wyświetlanych na desktopie: bannerów, mastheadów, screeningów i innych form promocji online, które nie mieszczą się w żadnej kategorii lub formacie.

Przykłady prac w tej kategorii

F. MOBILE

Wszystkie formy reklamy, które wykorzystują możliwości technologiczne urządzeń mobilnych (smarfonów, wearables, itp.) oraz specyfikę konsumowania na nich treści.

F1. MOBILE APPS

Aplikacje mobilne. Duże i małe. Brandowe i taktyczne.

Przykłady prac w tej kategorii

F2. MOBILE GAMES

Gry stworzone na urządzenia mobilne (smartfony, smartwatche, itp.) reklamujące markę lub produkt.

Przykłady prac w tej kategorii

F3. USE OF MOBILE

Niestandardowe użycie technologii dostępnych w urządzeniach mobilnych: żyroskopów, GPS, bluetooth, wifi, itp. do promocji marek lub produktów. Uwaga! Niestandardowe wykorzystanie mediów i kanałów mobile należy zgłaszać w F4

Przykłady prac w tej kategorii

F4. MOBILE CAMPAIGN

Kampanie wykorzystujące mobile i jego specyfikę jako główny nośnik pomysłu. A także niestandardowe użycie płatnych mediów mobile, np. bannerów, full page’ów, stron mobilnych, itp.

Przykłady prac w tej kategorii

G. INTEGRATED CAMPAIGNS

Kampanie zintegrowane. Wykorzystujące co najmniej 2 różne kanały dotarcia do konsumenta, np. kampania składająca się z TV i OOH. Uwaga! Kilka egzekucji tej samej idei w tym samym medium np. 3xTVC nie mieszczą się w definicji Kampanii Zintegrowanej.

G1. BIG IDEA CAMPAIGNS

Kampanie zintegrowane wykorzystujące co najmniej 2 różne kanały dotarcia do konsumenta.

Przykłady prac w tej kategorii

G2. ACTIVITATION CAMPAIGNS

Kampanie zintegrowane, których podstawowym celem jest aktywacja konsumentów, np. w konkursie, promocji, itp.

Przykłady prac w tej kategorii

G3. LONG TERM COMMUNICATIONS

Kampanie zintegrowane, których format kreatywny (BIG IDEA) jest nieprzerwanie komunikowany od co najmniej dwóch lat.

Przykłady prac w tej kategorii

H. BRANDED ENTERTAINMENT

Stworzone do celów reklamowych treści niereklamowe (content), np. filmy, seriale, gry, eventy, instalacje, projekty muzyczne, itp.

H1. GAMES

Gry wyprodukowane dla marki. Mobilne, planszowe, na konsole, komputer, w przestrzeni publicznej, itp. Również użycie isteniejących gier

Przykłady prac w tej kategorii

H2. MUSIC

Projekty muzyczne.

Przykłady prac w tej kategorii

H3. SPORT

Projekty sportowe. Użycie sportowców.

Przykłady prac w tej kategorii

H4. CULTURE

Projekty z dziedziny kultury i sztuki. Współpraca marek z instytucjami kultury (teatrami, muzeami, galeriami, itp.).

H5. SHOWS

Koncerty, wystawy, zawody sportowe – wszystko, co na żywo. Wydarzenia zorganizowane w 100% przez markę lub kampanie przeprowadzone na już istniejących festiwalach, pokazach i innych wydarzeniach kulturalnych.

Przykłady prac w tej kategorii

H6. BRANDED CONTENT

Projekty, w których marka (jej wartości, historia, produkty) stanowią główną inspirację dla stworzenia contentu entertainment, gdzie brand experience może wynikać z produkcji video, instalacji OOH lub innych mediów.

Przykłady prac w tej kategorii

H7. PARTNERSHIP WITH A TALENT

Projekty, które do promocji marki lub produktu wykorzystują współpracę z artystami: muzykami, malarzami, aktorami, itp. Projekty wideo, relacje z eventów, gry online, digital branded content, itp.

Przykłady prac w tej kategorii

I. DIRECT

Wszystkie formy komunikacji bezpośredniej wywołującej interakcję i budującej relację z konsumentem. Reklamy bezpośrednio skierowane do konkretnego odbiorcy z wezwaniem do konkretnego działania.

I1. USE OF MAILING IN DIRECT COMMUNICATION

Niestandardowe użycie mailingu (drukowanego lub elektronicznego) we wszelkich formach: flat mailing, dimensional mailing, interactive, itp.

Przykłady prac w danej kategorii

I2. USE OF BROADCAST IN DIRECT COMMUNICATION

Niestandardowe użycie kina, telewizji, radia w komunikacji bezpośredniej.

I3. USE OF DATA IN DIRECT COMMUNICATION

Niestandardowe użycie danych w komunikacji bezpośredniej.

Przykłady prac w danej kategorii

I4. USE OF TECHNOLOGY IN COMMUNICATION

Niestandardowe użycie technologii w komunikacji bezpośredniej.

I5. USE OF SOCIAL / DIGITAL PLATFORMS IN DIRECT COMMUNICATION

Niestandardowe użycie mediów cyfrowych oraz kanałów społecznościowych w komunikacji bezpośredniej.

I6. USE OF MOBILE IN DIRECT COMMUNICATION

Niestandardowe użycie technologii i mediów mobile w komunikacji bezpośredniej.

I7. USE OF PRINT / OUTDOOR IN DIRECT COMMUNICATION (INCL. POSTERS, STUNTS, AMBIENT, DIGITAL SCREENS)

Niestandardowe użycie druku i reklamy zewnętrznej (np. ekranów interaktywnych, ambientów, stuntów, itp.) w komunikacji bezpośredniej.

Przykłady prac w danej kategorii

J. PR

Wszystkie formy komunikacji Public Relations. Działania wykorzystujące głównie earned-media, które budują zaufanie i rozwijają relacje między marką a człowiekiem. Prace wpływające na postrzeganie marki i zachowanie konsumenta, chroniące i wzmacniające reputacje marki oraz jej kondycję biznesową.

J1. PRODUCT & BRAND

Działania PR promujące markę lub produkt.

Przykłady prac w tej kategorii

J2. CORPORATE & CSR

Employer branding, komunikacja korporacyjna, działania CSR.

Przykłady prac w tej kategorii

J3. PARTNERSHIP WITN AN INFLUENCER

Działania PR we współpracy z influencerem.

Przykłady prac w tej kategorii

K. INNOVATION

Wszystkie innowacyjne formy komunikacji. W innowacyjny sposób wykorzystujące technologię, kanały komunikacji, zmieniające produkt lub go tworzące, itp.

K1. IN TECHNOLOGY

Innowacje w technologii: np. branded tech, innowacyjne użycie technologii już istniejącej, itp.

Przykłady prac w tej kategorii

K2. IN COMMUNICATION

Innowacje w komunikacji: np. stworzenie nowego medium, przełamanie standardów kategorii, innowacyjne formy storytellingowe, itp.

K3. IN PRODUCT

Innowacje w produktach: np. innowacje tworzące nowe standardy w danej kategorii, innowacje w już istniejących produktach, itp.

Przykłady prac w danej kategorii

L. USE OF DATA

Wszystkie formy komunikacji wykorzystujące dane np. do znalezienia insightu, stworzenia narracji, wzbudzenia zaangażowania, itp. W zgłoszeniach oceniamy innowacyjność wykorzystania danych oraz pomysł, który powstał na ich bazie.

Przykłady prac w tej kategorii

M. COPYWRITING

prace wyróżniające się kunsztem, wyobraźnią i artyzmem literackim użytymi w komunikacji marketingowej.