Klub Twórców Reklamy

Kategoria: Active Advertising

Przewodniczący Nagrody Active 2017 Pobierz wszystkie kategorie

Active advertising to komunikacja, która wykorzystuje rozwiązania we wszelkich dostępnych mediach w celu interakcji z konsumentem. Efektem interakcji może być zmiana postawy, opinii, nawyku, zakup, zgłoszenie, dołączenie do grupy, podpisanie petycji, wyrażenie opinii lub doświadczenie produktu czy świata marki itp. Wszystkie prace zgłoszone w poniższych podkategoriach będą oceniane wg tej definicji.

 

A. ACTIVE AMBIENT

Komunikacja zachęcająca do interakcji, prowadzona w miejscach publicznych. W tej kategorii będą oceniane zgłoszenia nie wykorzystujące tradycyjnych nośników reklamowych. 

A1. Mały ambient

Wyrażenie „Mały Ambient” odnosi się do fizycznego rozmiaru ambientu, nie do skali dystrybucji. Do tej podkategorii zaliczją się posy, ulotki, oznakowania, etc. Do podkategorii „Mały Ambient” nie zalicza się mailing, który powinien być zgłoszony w kategorii Direct.

A2. Duży ambient

Wyrażenie „Duży Ambient” odnosi się do fizycznego rozmiaru ambientu, nie do skali dystrybucji. Do tej podkategorii zaliczją się np: nietypowe instalacje wykorzystujące duże nośniki, instalacje, pop-up story, wydarzenia prowadzone w miejscach publicznych – często z wykorzystaniem podstawionych ludzi.

A3. Reklama partyzancka

wlepki, murale, inne niestandardowe formy mające charakter reklamy partyzanckiej

Zobacz przykłady prac w tej kategorii

 

B. ACTIVE DIGITAL

Formy reklamy digitalowej stworzone w celu interakcji z konsumentem – w tym Creative Data.

B1. Formy digitalowe / Serwisy internetowe, microsity, banery, mailing, etc.

B2. Mobile

B3. Social media

B4. Inne

Zobacz przykłady prac w tej kategorii

C. ACTIVE DIRECT

Komunikacja polegająca na bezpośrednich komunikatach kierowanych do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji.

C1. FLAT MAILING

Płaski mailing, kartki pocztowe, zaproszenia – mające charakter fizyczny (nie digital).Komunikacja polegająca na bezpośrednich komunikatach kierowanych do starannie wybranych, pojedynczych klientów, często w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji.

C2. DIMENSIONAL MAILING

Trójwymiarowy mailing, próbki, wysyłane bezpośrednio do adresata.

C3. PRASA I OUTDOOR

Prasa i outdoor, które wykorzystują tradycyjne formy reklamowe po to, aby wywołać określone zachowanie odbiorcy.

C4.  TELEMARKETING I SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Zobacz przykłady prac w tej kategorii

D. ACTIVE PROMO

Programy lojalnościowe, konkursy, promocje stworzone w celu interakcji z klientem.

Zobacz przykłady prac w tej kategorii

E. ACTIVE VIDEO, BRANDED CONTENT I ROZRYWKA

Reklama telewizyjna, video w krótkiej i długiej formie, internetowe oraz telewizyjne show oraz gry które zostały stworzone w celu interakcji z konsumentem.

Zobacz przykłady prac w tej kategorii

Young Creatives