Klub Twórców Reklamy

Konkurs KTR

KTR 2019: Najważniejsze daty

Start zgłoszeń: 04.02

Zamknięcie zgłoszeń: 08.04.

Głosowanie online: Kwiecień

Obrady jury: 6-17.05.

Gala i Afterparty KTR: 7.06.