Klub Twórców Reklamy

Formularz zgłoszeniowy Young Creatives Eurobest

Formularz zgłoszeniowy YC Eurobest 2020

  • Nazwa Podmiotu Zgłaszającego lub Podmiotów Zgłaszających

  • (w przypadku dwóch podmiotów zgłaszających)
  • Nieobowiązkowe w przypadku zgłoszeń prywatnych
  • Nieobowiązkowe w przypadku zgłoszeń prywatnych
  • Osoba lub osoby odpowiedzialna/-e za zgłoszenie z Podmiotu/-ów Zgłaszającego/-ych

  • (w przypadku dwóch podmiotów zgłaszających)
  • Dane Uczestnika

  • Pierwsza osoba
  • Druga osoba

Young Creatives