Klub Twórców Reklamy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU YOUNG CREATIVES

Formularz zgłoszeniowy Young Creatives Cannes 2020

 • Dane Podmiotu Zgłaszającego lub Podmiotów Zgłaszających

 • Podmiot nr 1:
 • Nazwa firmy lub w przypadku zgłoszeń prywatnych imię i nazwisko uczestników
 • Nieobowiązkowe w przypadku zgłoszeń prywatnych

 • Podmiot nr 2:
 • Nazwa firmy lub w przypadku zgłoszeń prywatnych imię i nazwisko uczestników
 • Nieobowiązkowe w przypadku zgłoszeń prywatnych
 • Osoba lub osoby odpowiedzialna/-e za zgłoszenie z Podmiotu/-ów Zgłaszającego/-ych

 • Osoba nr 1:

 • Osoba nr 2:
 • Dane Uczestników Zespołu

 • Uczestnik nr 1:

 • Uczestnik nr 2:

Young Creatives