Klub Twórców Reklamy

Cennik KTR 2018

Pobierz PDF

Opłata wpisowa (jednorazowa) dla wszystkich Podmiotów Zgłaszających: 300 PLN NETTO + 23 % VAT

Opłata dodatkowa za zgłoszenie jednej Pracy w kategorii:

VIDEO – 1000 PLN NETTO + 23 % VAT

AUDIO – 1000 PLN NETTO + 23 % VAT

PRINT & PUBLISHING – 1000 PLN NETTO + 23 % VAT

OUT OF HOME – 1000 PLN NETTO + 23 % VAT

ONLINE – 1000 PLN NETTO + 23 %VAT

MOBILE – 1000 PLN NETTO + 23 % VAT

BRANDED ENTERTAINMENT – 1000 PLN NETTO + 23% VAT

DIRECT – 1000 PLN NETTO + 23% VAT

PR – 1000 PLN NETTO + 23% VAT

INNOVATION – 1000 PLN NETTO +23% VAT

USE OF DATA – 1000 PLN NETTO + 23% VAT

INTEGRATED CAMPAIGNS – 2000 PLN NETTO + 23% VAT

 

DESIGN – 600 PLN NETTO + 23 % VAT

 

CRAFT AUDIO VIDEO – 600 PLN NETTO + 23 % VAT

DIGITAL CRAFT – 600 PLN NETTO + 23 % VAT

EVENT PRODUCTION EXCELLENCE – 600 PLN NETTO + 23 % VAT

PHOTOGRAPHY – 300 PLN NETTO + 23 % VAT

ILLUSTRATION – 300 PLN NETTO + 23 % VAT

 

Dane do przelewu:

Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana w formie przelewu na konto Organizatora. Dane do przelewu: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa BZ WBK 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684

 

Organizatorzy nie przewidują żadnych rabatów uzależnionych od liczby zgłaszanych prac.

 

  1. Organizator ma prawo udzielić rabatu bądź całkowicie zwolnić od opłat Podmioty Zgłaszające, które w szczególności są osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczymi lub mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przy czym zapis ten nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Podmiotów Zgłaszających. W takim wypadku prosimy o kontakt z Organizatorami Konkursu pod adresem daniel.kuber@sar.org.pl nie później niż do 23.02.2018.
  2. Na prośbę Podmiotu Zgłaszającego Organizator wystawi fakturę VAT za dokonanie opłat wystawioną w ciągu 7 dni od daty otrzymania przelewu.

Konkurs KTR