Kategoria Craft Audio/Video

 

 

Przedstawiamy tegoroczny skład Jury w kategorii Craft Audio/Video!

 

Rolę przewodniczącego składu jurorskiego objął Maciej Twardowski. 

 

 

W tym roku w kategorii Craft Audio/Video wyłonione zostały dwie grupy, które oddzielnie będą oceniały prace zgłoszone do kategorii Audio oraz Video. 

 

 

Jury Craft Audio ocenia zgłoszenia w obszarach: Sound design, Use of licensed/adapted music oraz Use of orginal music.

 

 

Natomiast jurorzy w Craft Video zwrócą uwagę na obszary tj.: Direction, Product design (scenography), Costiume design, Editing, Animation czy Post Production.