Jury Creative Strategy

 

 

Przedstawiamy tegoroczny skład Jury w kategorii Creative Strategy!

 

Rolę przewodniczącej składu jurorskiego objęła Agnieszka Gozdek.

 

 

 

 

W zgłoszeniach poszukujemy wyzwania biznesowego czy efektywności rozwiązań na poziomie strategicznym w obszarach: 

Insight konsumencki, korporacyjna misja & odpowiedzialność społeczna, strategia long-term, a także efektywna adaptacja.

 

 

 

Zgłoś swoje projekty do XX edycji Konkursu KTR - Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca!