technology

Pojedyncze pomysły lub realizacje w ramach kampanii, w których marka i jej komunikacja w twórczy sposób wykorzystują nowe technologie. Projekty, w których połączenie idei kreatywnej, insightu i technologii daje wyjątkowy efekt, zmusza do refleksji, tworzy nowe doświadczenie, zmienia postawę wobec problemu lub sposoby interakcji użytkowników z danym narzędziem. Szukamy tu kreatywnego wykorzystania istniejących lub nowych rozwiązań technologicznych, fizycznych lub cyfrowych produktów zaprojektowanych dla marek, projektów eksperymentalnych, oryginalnych działań e-commerce albo kreatywnego wykorzystania danych. Kategoria Technology to nie „czysta” technologia – jury będzie szukało realnego i aktualnego w danym kontekście podejścia do jej wykorzystania i nie zapomni, że na końcu każdego technologicznego rozwiązania znajduje się człowiek.