Klub Twórców Reklamy

Witold Gottesman

Art director
Polityka Insight

gottesman

 

Witold Gottesman konsultuje w kategoriach: Design/Projektowanie