Klub Twórców Reklamy

Konkurs KTR

Terminy KTR 2018

Zgłoszenia:

Start zgłoszeń – 23 stycznia

Deadline zgłoszeń – 23 marca

 

Obrady jury:

Obrady jury – 10 – 20 kwietnia

 

Gala KTR – 28 maja, Teatr Polski