Klub Twórców Reklamy

Regulamin Klubu KTR

Nowy regulamin Klubu Twórców Reklamy zostanie zamieszczony w pierwszej połowie stycznia 2017 roku.