Klub Twórców Reklamy

Przewodniczący kategorii Design – KTR

Michał Łojewski

Creative&Design Director
WHITE CAT STUDIO

Michał Łojewski, współzałożyciel i dyrektor kreatywny White Cat Studio jest zadeklarowanym minimalistą. Jako swoje motto często cytuje słowa jednego z najważniejszych modernistów, Ludwika Mies van der Rohe, „mniej znaczy więcej”. Na ukształtowanie się jego stylu miało zapewne też wpływ dzieciństwo spędzone w Japonii.