Klub Twórców Reklamy

Konkurs KTR

Portfolio Ilustracja ? zgłoszenia do 14.04

Zgłoszenia bezpłatne. W ramach portfolio można zgłosić od 2 do 10 prac. Portfolio będzie oceniane przez jury KTR Ilustracja pod przewodnictwem Przemka Trusta Truścińskiego. Ilustracje w ramach portfolio nie muszą być publikowane. Jury przyzna jedną nagrodę główną (statuetkę KTR). Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas Gali KTR.

Prace należy zgłaszać w wersji elektronicznej przez platformę konkursową .

Regulamin Portfolio Ilustracja 2014

ZGŁOSZENIA DO 14.04

Nagrody Portfolio Ilustracja 2013

Nagrody Portfolio Ilustracja 2012

Nagrody Portfolio Ilustracja 2011