Klub Twórców Reklamy

Konkurs KTR

Nowa kategoria Media

Wszystkie reklamy żyją w mediach. Niektóre z nich są po prostu w mediach emitowane, inne w nowatorski sposób je wykorzystują. W tej kategorii będziemy nagradzali reklamy, których idea mocno wykorzystuje, zmienia, redefiniuje emitujące je media.

Przewodniczącym kategorii jest Jakub Korolczuk (Grey Group Poland)

Więcej