Klub Twórców Reklamy

Najważniejsze daty Przeglądu Portfolio See & Say

28 kwietnia 2014 ? Deadline przyjmowania prac

23 maja 2014 ? Przegląd Portfolio See & Say