Klub Twórców Reklamy

Najważniejsze daty KTR 2020

Nowe terminy KTR 2020

Zgłoszenia prac

8 maja – Early Birds (-25%)

11 września – Final Deadline

Głosowanie online: Wrześień

Obrady jury: Październik

Wręczenie nagród: Październik