Klub Twórców Reklamy

Kategoria: Kampania

Nagrody Kampania 2017 Przewodniczący

Duża lub mała. Jednomediowa lub wielokanałowa. Długotrwała lub efemeryczna. Bez podkategorii, bez żadnych ograniczeń. Klasyczna, interaktywna, digitalowa, ambientowa, czy wymykająca się wszelkim klasyfikacjom. Po prostu minimum dwie prace mające wspólny mianownik. A maksimum? Granice tej kategorii to granice Twojej wyobraźni.