Klub Twórców Reklamy

Konkurs KTR

Kategoria Kampania

Od tego roku kategorie kampania interaktywna oraz kampania active advertising zostały połączone w jedną kategorię Kampania.

Jury w tej kategorii będzie nagradzało najlepsze pomysły bez podziału na interactive czy ATL.

Więcej