Klub Twórców Reklamy

Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO AKADEMII YOUNG CREATIVES 2020

  • Nazwa Podmiotu Zgłaszającego

  • Osoba lub osoby odpowiedzialna/-e za zgłoszenie z Podmiotu/-ów Zgłaszającego/-ych

  • Dane Uczestnika

Young Creatives