Klub Twórców Reklamy

Formularz zgłoszeniowy do konkursu Young Creatives Cannes 2018

Formularz zgłoszeniowy Young Creatives 2018

  • Nazwa firmy lub w przypadku zgłoszeń prywatnych imię i nazwisko uczestników
  • Dane do faktury

  • Nieobowiązkowe w przypadku zgłoszeń prywatnych
  • Osoba lub osoby odpowiedzialna/-e za zgłoszenie z Podmiotu/-ów Zgłaszającego/-ych

  • Osoba:
  • Dane Uczestników Zespołu

  • Uczestnik nr 1:
  • Uczestnik nr 2: