Klub Twórców Reklamy

Cennik KTR 2020

Nowe ceny:

Ceny zgłoszeń w kategoriach w tegorocznej edycji zostały obniżone.

  • Dla prac zgłoszonych do 8 maja (Early Birds) – o 25%
  • Dla prac zgłoszonych do 11 września – o 15%
  • Prace, które zostały wcześniej i opłacone wg starego cennika również są objęte stawką Early Birds.
  • W cenie tegorocznych zgłoszeń nie jest wliczony koszt statuetek. Nagrodzeni będą mogli domówić indywidualnie statuetki

OPŁATY DLA PRAC

Opłata wpisowa (jednorazowa) dla wszystkich Podmiotów Zgłaszających: 400 PLN NETTO + 23 % VAT

Opłata za zgłoszenie jednej Pracy w kategorii:

COMMUNICATION – 1200ZŁ NETTO            1020ZŁ NETTO+ 23 % VAT

DESIGN – 600ZŁ NETTO                               510ZŁ NETTO+ 23 % VAT

TECHNOLOGY – 1000ZŁ NETTO                 850ZŁ NETTO+ 23 % VAT

CRAFT AUDIO VIDEO – 800ZŁ NETTO        680ZŁ NETTO+ 23 % VAT

PHOTOGRAPHY – 300 PLN NETTO            255Zł NETTO+ 23 % VAT

ILLUSTRATION – 300 PLN NETTO              255ZŁ NETTO+ 23 % VAT

 

Dane do przelewu:
Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana w formie przelewu na konto Organizatora. Dane do przelewu: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa BZ WBK 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684

Organizatorzy nie przewidują żadnych rabatów uzależnionych od liczby zgłaszanych prac.

Organizator ma prawo udzielić rabatu bądź całkowicie zwolnić od opłat Podmioty Zgłaszające, które w szczególności są osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczymi lub mikroprzedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przy czym zapis ten nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Podmiotów Zgłaszających. W takim wypadku prosimy o kontakt z Organizatorami Konkursu pod adresem ktr@sar.org.pl nie później niż do 10.09.2020.

Na prośbę Podmiotu Zgłaszającego Organizator wystawi fakturę VAT za dokonanie opłat wystawioną w ciągu 7 dni od daty otrzymania przelewu.