Klub Twórców Reklamy

Archives

YOUNG CREATIVES PLANNERS 2016

Partnerem kategorii Planners na etapie preeliminacji była fundacja Mali Bracia Ubogich, zmagająca się z problemem samotności starszych ludzi w dużych miastach. Zadaniem 36 zespołów było przygotowanie strategii, która zwiększyła by szansę na pozyskanie darczyńców, którzy zdecydują się na regularne, comiesięczne wparcie akcji „Obecność,...

Read more >>